Uppdragsgivare

Vilka mina uppdragsgivare är varierar. Några som bokat mig är: 

Praktikertjänst Kids, Stockholm. Föreläsning för barnläkare, barnpsykologer mfl
Vänge Skola, Uppsala. Föreläsning för pedagoger, föräldrar och föreningsliv.
Habiliteringen Uppsala. Föreläsning i deras föräldrautbildning.
Bryggan, Gävle. Föreläsning för deras resursteam i flera kommuner, specialpedagoger, kuratorer mfl
Infoteket Tierp. Öppen föreläsning för allmänheten.
Svenska Kyrkan och Skutskärs bibliotek. Öppen föreläsning för allmänheten.
Älvboda Friskola, Skutskär. Föreläsning för pedagoger.
Attention Tierp-Älvkarleby. Föreläsning för deras medlemmar. 

Vill du veta mer om föredragen? Klicka här.