5 sätt att bemöta ditt barn smartare


Hur du kan spara energi, må bättre och få bättre resultat

Är ditt barn trotsigt?

Vi bemöter olika beroende på hur vi tolkar deras intention med vad de säger och gör. Vad tänker du om hur ditt barn agerar?

Hur låter du när du pratar med ditt barn?

Brukar du fundera över hur du låter när du pratar? För vad barnet kommer att uppfatta beror på hur vi säger det.  

Svårt att hitta ett balanserat sätt att bemöta ditt barn?

Vad är det som tynger dig i vardagen som gör att du har svårt att balansera ditt humör och bemöta ditt barn som du egentligen vill?

Ju fler konflikter du har desto mer bestämd blir du. 

Om du ofta har konflikter i vardagen kommer det att påverka hur du pratar med ditt barn. Både röstläge och kroppsspråk blir mer bestämt. Det leder till att ditt barn reagerar på samma sätt och risken för konflikter ökar. 

Genom att ta kontroll över hur du bemöter ditt barn

kan du få helt nya beteenden hos ditt barn. 


Testa redan idag!


© Explain | Funka med adhd. All rights Reserved I