OBS! Vid 0:43 i filmen är det felinläst. Inläsaren säger subconscious där ska givetvis vara brainstem response och inget annat.

SensoDetect AB är ett medicintekniskt bolag med rötterna i Lund. Vi har utvecklat en helt unik teknik för att kunna identifiera olika psykiatriska sjukdomar däribland ADHD. Tekniken bygger på mer än 30 års forskning och är ett objektivt hjälpmedel för läkare vid bland annat diagnostisering. 

Tekniken bygger på ett hörseltest (ABR) där SensoDetect BERA mäter hjärnstammens reaktion på ljudstimuli med hjälp av elektroder under 15 min. Hjärnstammens reaktion på ljuden bearbetas och jämförs sedan med diagnostiserade och friska kontrollgrupper. 

Är du intresserad av vår produkt eller forskning? Besök oss gärna på sociala medier, hemsidan eller via mail och telefon. 

Besök vår facebooksida

Besök vår hemsida

E-post