Hundassisterad pedagogik. Wow! Lyssna på det här och hör hur hundar kan hjälpa barn i förskola och skola att t ex öva socialt samspel, läsning och höja ett barns status i gruppen. Vore fantastiskt om fler rektorer hade modet att prova använda sig av hund för att skapa riktigt bra förutsättningar för barnen.

Orolig för hygien och allergier? Hör grundare av Svenska Terapihundskolan berätta om hur det går till när hundar hjälper pedagogerna.