NPF-gruppen erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn- och ungdomar, medicinuppföljningar och behandlingsinsatser.

Hos oss arbetar personal som har flera års erfarenhet av arbete med barn- och ungdomar. Vi arbetar personcentrerat och med målet att erbjuda bästa möjliga vård.

Tiden från att ni kontaktar oss till utredningssvar ska vara så kort möjligt. Detta tillgodoser vi genom att ni från första besöket får träffa rätt kompetens för ert behov. Alla individer är unika och värda att ses och bemötas just där de är.

NPF-gruppen – Rätt vård i rätt tid. Specialister inom neuropsykiatrisk utredning och behandling.


Vi som arbetar här är:

Therese Hansson Barnsjuksköterska, verksamhetschef.

Therese har arbetat som sjuksköterska sedan 2001, varav de senaste 10 åren i olika chefspositioner, men alltid behållit en nära kontakt med den kliniska verksamheten.

Stina Hillman, psykolog.

Stina har arbetat som leg. psykolog sedan 2010, med både utredning och behandling. Hon har arbetat på primärvårdsnivå och inom habilitering, alltid med fokus på barn och familj. 

Bernt- Ove Hedberg, barnläkare och barnneurolog.

Bernt-Ove har arbetat länge inom barn- och ungdomsmedicin samt habiliteringsverksamhet. Han har arbetat både som del av utredningsteam, behandlande läkare och inom barnmedicin.