Stort tack till alla nya medlemmar!

Nu har medlemsklubben Funka med adhd-Vänner stängt dörrarna för den här gången. Vi kommer att ägna all energi åt att ta hand om alla fantastiska föräldrar som har gått med. Vill du sätta upp dig på väntelistan för nästa gång, hör av dig till jill@funkamedadhd.se