Klicka för att se

Familjeträdet möter ibland bonusfamiljer med familjemedlemmar som har funktionsvariationer och NPF

Livet i en bonusfamilj kan i sig vara väldigt utmanande både för barn och vuxna och det kan bli än mer komplext om det finns diagnoser eller andra funktionsnedsättningar.

För många i en bonusfamilj kan det vara första gången de träffar personer med NPF. Det kan också vara första gången som de ska leva under samma tak och dela en vardag. Det kan upplevas svårt och utmanande, t.o.m. väldigt frustrerande.

Vi inriktar oss främst till att ge vuxna verktyg och strategier för att kunna möta situationer i bonusfamiljen på ett så bra sätt som möjligt. Det kan vara allt ifrån praktiska saker som schemaläggning av aktiviteter till förhållningssätt vid uppstående konflikter.

Tveka inte att kontakta oss för vidare information om hur vi kan hjälpa dig och din familj att komma vidare om ni upplever svårigheter med relationer, förhållningssätt och kommunikation. 

Ni hittar oss på vår hemsida www.familjetradet.com