Chef och barn med adhd - funkar det?!Kan man satsa på sitt jobb samtidigt ...

​Read More

Jag gick en kurs i personligt ledarskap i onsdags och fick lite nya insikter! ...

​Read More

Flickors adhd ser ofta annorlunda ut jämfört med pojkar.  Jag blev uppmärksammad på det ...

​Read More

Har man barn med adhd så är vardagen inte särskilt rosaskimmrande. Det jag kallar ...

​Read More

Adhd och medvetet föräldraskap. Jag var 35 år och jag minns att jag kunde ...

​Read More