Första egna ryggsäcken Hur har din sommar varit? Vår har varit ganska bra tycker ...

​Read More

Chef och barn med adhd - funkar det?!Kan man satsa på sitt jobb samtidigt ...

​Read More

“Mamma, jag är en dålig människa. Jag borde inte få leva.”   Jag försöker ...

​Read More

Flickors adhd ser ofta annorlunda ut jämfört med pojkar.  Jag blev uppmärksammad på det ...

​Read More