Vi samtalar med Petra Krantz Lindgren om bland annat självkänsla och bemötande. Hur kan du som förälder med hjälp av ditt bemötande stärka självkänslan hos ditt barn?
Petra är beteendevetare, författare, föreläsare och även själv mamma till barn med npf-diagnos. Hennes insiktsfulla sätt att dela med sig av sin kunskap är verkligen inspirerande.