Att tänka tanken om att man själv är den viktigaste nyckeln till framgång kan vara skrämmande, men det kan också få en att inse vilka goda möjligheter man har.
Att ha kunskap om olika metoder och verktyg är viktigt, men det är ännu viktigare att blicka inåt och fundera över vilken förälder man egentligen vill vara.