Joanna Lundin är lärare, föreläsare och författare. Hon far runt i landet (i vanliga fall) och sprider goda exempel på hur skolor kan skapa ett lärande för alla.

Vi diskuterar vad skolan kan göra, hur fjärrundervisningen kan ge värdefulla erfarenheter och hur lärarna kan skapa ett gott samarbete med föräldrar.

”Jag som lärare får ta hand om någon mest dyrbara!” säger Joanna. ”Med det som utgångspunkt kan vi skapa en god dialog.”