Lina Melander kände sig frustrerad över att hon inte nådde fram i mötena med skolan. För att förbättra förståelsen utvecklade hon ett bildstöd kring barnets styrkor och sårbarheter som hon sedan använde i samarbetet med pedagogerna. Linas dotter var högpresterande i skolan men kraschade när hon kom hem. Det var inte helt lätt att få förståelse från skolan om dotterns behov av anpassningar eftersom det fungerade så pass bra där.

Hör Lina beskriva hur berättelsen om solen, morsan och mini kom att få en central roll i deras vardag. Och som nu har spridits långt utanför egna familjen via företaget Kaosteknik. Lina driver även en webbshop för hjälpmedel som heter Hjälpredan.

Lina Melander är förälder till barn med npf-diagnos. I det här avsnittet delar hon med sig av hur hennes vardag sett ut de senaste åren. Lina beskriver på ett insiktsfullt sätt både de känslomässiga och praktiska utmaningarna som kommer när familjen har en utmanande vardag.