Vi föräldrar vill det bästa för våra barn och vi ser deras styrkor men hur ser deras egen självbild ut? Vad är en bra självbild?

Diagnos adhd innebär att de har svårigheter som andra inte har i samma utsträckning. Vardagen kan dessutom vara kantad av motgångar och negativa kommentarer från omgivningen. Hur kan vi hjälpa barnen att både acceptera sin diagnos och samtidigt känna att de kan utvecklas som personer?