Camilla Kallenbäck och Marie Grafström driver Beteendebyrån där de handleder, föreläser och utbildar för t ex habiliteringen, skolan, särskolan och LSS-boenden. De har skrivit den utmärkta boken Från Beteendeproblem till livskvalitet, handbok för beteendedetektiver. I det här avsnittet delar de med sig om
– vanliga fallgropar som finns inom skolan när det gäller beteendeproblematik,
– att beteenden uppstår i samspel med omgivningen
att de fyller ett behov och en funktion för den som utför beteendet, den funktionen behöver lösas på ett mindre problematiskt sätt.
– tips hur föräldrar kan tänka i vardagen och
– vikten av att inte enbart fokusera på problembeteendet utan arbeta med att stärka andra beteenden som kan ersätta.

Och mycket mer intressant för alla som möter barn och ungdomar som gör för mycket av något och därmed för lite av något annat.

Vill du ladda ner deras kostnadsfria extramaterial kan du göra det här: www.nok.se/titlar/akademisk-ps…m-till-livskvalitet