Hur kan vi som föräldrar ge barnen strategier för framtiden? Vi har möjlighet att hjälpa dem att förstå sig själva och sina behov.

Vi diskuterar yttre strategier som appar, larm och bildstöd samt inre strategier (mentala) för att hantera negativa tankar, oro och sömnlöshet. De strategier vi introducerar för barnen när de är unga får de möjlighet att öva på och förstå varför de behövs. Strategierna kan de sedan ta med sig in i vuxenvärlden. Vi vill ju att våra barn ska bli självständiga vuxna som får en väl fungerande vardag. <3