Git Roxströms son med NPF-diagnos hade svårt att hitta rätt fritidsaktiviteter. Git tag i saken och är nu lagledare för ett fotbollslag som har ett tydligt upplägg vad gäller träningar, träningsmatcher och matcher. Hör hennes praktiska exempel hur de lägger upp träningarna för att det ska funka för barn med NPF.
– Träningsbok
– Tydliga genomgångar av syftet med övningarna
– Feedback ofta
– Hur det fångar upp de som tappar fokus
– Rutiner för snabb kontakt med föräldrarna när något inte stämmer.