Vi kan inte ändra på våra barn. De har de utmaningar de har och de styrkor de har men vi kan förbättra vårt bemötande och därigenom få andra beteenden hos barnen. Här är ett bonusavsnitt från vår livesändning med tips på hur du kan tänka och göra för smartare bemötande av ditt barn.

Vill du ladda ner fem tips för att bemöta smartare? Gör det här.