Vad är på gång inom NPF-världen nu? Hur vet man om ens barn ska gå i en resursskola och vad är det? Anna Bjurenstam delar med sig av sin omfattande erfarenhet som pedagog (där hon alltid värnat om att alla barn ska få chansen att lyckas), hur hon startade en stor resursskola i Stockholm och beslutet om att skapa Special Nest där hon nu är ansvarig utgivare.