Jessica Stigsdotter Axberg

Att leva med npf i familjen

Jessica Stigsdotter Axberg, grundare MrsHyper, Jippieserien och Hyperkonkret

Allt som inte funkar är fel. Allt som funkar är rätt.

Mixa ihop tjugo års erfarenhet som ArtDirector och grafisk formgivare, en hyperaktiv mamma med ett engagemang, nyfikenhet och en otrolig vilja att hjälpa. Där har du mig, MrsHyper.

I min familj finns det flera NPF-diagnoser. Kampen för mina barns rätt att få rätt stöd i skolan, hemmet och på fritiden, gav mig energi och vilja att hjälpa andra familjer med liknande utmaningar. Jag sprider kunskap genom terapi, föreläsningar, infograms och böcker.

Här kan du följa Jessica:
Facebook: Mrs Hyper 
Webb: mrshyper.se