Elever med skolfrånvaro stannar inte hemma för att de har ångest utan de får ångest av skolan och stannar därför hemma. Dagens skola är dåligt anpassad för elever med sårbarheter. Hör Maria Bühler, som har varit med och skrivit boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro, berätta om framgångsfaktorer för att få eleverna tillbaka till skolan, metoder för att ta reda på varför skolsituationen inte fungerar och hur svårt det blev när både inkluderingsarbetet och nya läroplanen sjösattes samtidigt.

Maria berättar om vad skolan kan göra för att underlätta för barnen att komma tillbaka till skolan och om lärarnas behov av tid för reflektion och handledning. Individer gör rätt om de kan. Det gäller både elever och lärare.

Vinn boken! Skicka ett mail (senast 30 april 2019) till ulrika@funkamedadhd.seoch berätta varför du lyssnar på podden Funka med adhd-Jill&Gill så är du med i utlottningen av ett signerat exemplar!

Boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro är skriven av Maria Bühler, Annelie Karlsson och Terése Österholm