Wohoo! Ett riktigt toppenavsnitt! Joanna Lundin är NPF-pedagog på Källbrinkskolan och de har kommit långt i hur de tänker och gör för att få en skola som fungerar för alla. Här är det inte fråga om anpassningar om det inte funkar för eleven.

Här kommer anpassningarna eller differentieringen först och är en naturlig del av undervisningen. Alla pedagoger gör på samma sätt vilket ger eleverna riktigt bra förutsättningar att ta till sig undervisningen. Inte bara en skola för alla utan ett lärande för alla!

Några saker de gör på Källbrinkskolan

  • Alla pedagoger har fått utbildning i NPF och de utbildar nya pedagoger löpande
  • De har gjort ett stort värdegrundsarbete kring pedagogens ansvar och elevsynen
  • Utgår alla från att alla elever som kan vill. Eleven är inte problemet.
  • Har checklistor för hur lektioner ska byggas upp: genomgångar på max 10 min, schema på tavlan, mm
  • Har klassrum som har olika lärmiljöer
  • De har släppt heliga kor som att eleven inte får ha keps i klassrummet osv. Att lära sig är överordnat.