Gott samarbete mellan hem och skola

Få ett bättre samarbete mellan hem och skola

När samarbetet fungerar mellan hem och skola skapar vi bättre förutsättningar för våra barn att må bra och lyckas i skolan. Men många gånger fungerar samarbetet inte så bra som vi skulle önska. Här ger vi våra bästa tips för hur du som förälder kan bidra till att göra samarbetet bättre. 

Jill delar med sig av sina erfarenheter av ett gott samarbete med skolan (ur föräldraperspektiv) och Ulrika berättar om sina erfarenheter som pedagog.

Varmt välkommen!

29 mars kl 12-12.30


Förbättra din vardag med barn med adhd

Har du utmaningar utöver det vanliga med ditt barn och i din familj? Följ oss och få inspiration för en väl fungerande vardag med barn med adhd. Förutsägbarhet och större harmoni. 

  • Du får stöd i ditt mindset - hur du kan tänka för att orka.
  • Metoder för att minska kaos och konflikter.
  • Och en röst som peppar dig att fortsätta även när det är tufft.

För visst har du ett viktigt uppdrag? Att se till att ditt barn får tillgång till sina styrkor och för det behöver du orka själv.