Menu

Dörrarna öppna några dagar till!

Fram till den 30 juni är dörrarna öppna för dig som ny medlem i Funka med adhd-Vänner. Vi hjälper dig att gå från en känsla av kaos och maktlöshet till rådighet och kontroll på läget. Funka med adhd-Vänner är en medlemsklubb för föräldrar.  En plattform där du kan få stöd, inspiration och bra metoder för att få vardagen att fungera smidigare. Medlemsklubben är för dig som vill:

  • Minska utbrott och konflikter
  • Lära och öva dig på praktiska vardagsmetoder
  • Bygga en stark relation till ditt barn 
  • Utbyta erfarenheter med andra föräldrar som är i samma situation


Det handlar inte så mycket om att du tar till dig ny information utan att du börjar skapa förändring. Du behöver göra jobbet, vi kommer att hjälpa dig och du är inte längre ensam. Du är bland Vänner.